วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ส่งงาน

http://www.thaicreate.com/

เว็บเซอร์วิซเป็นลักษณะในรูปแบบของการออกแบบโมเดลสื่อสาร ในลักษณะของการกระจาย,การติดต่อสื่อสารที่เป็นตัวกลาง โดยโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารคือ SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็นโพรโทคอลในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นโพรโทคอลการสื่อสารในระดับ Application Layer หรือในระดับ แอปพลิเคชันโดยอาศัยผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล อย่างเช่น HTTP, SMTP โพรโทคอลพัฒนารากฐานมาจาก XML โดยมาตรฐานของ SOAP ปัจจุบันอยู่เวอร์ชัน 1.2 เอกสารสามารถดูได้ที่ W3C (ที่มา www.Thaicreate.com)
โครงสร้างเว็ป

โครงสร้างเว็ป

โครงสร้างเว็ป
ผมแบ่งโครงสร้างเว็ปให้เป็นคอลัมลงมามี3แถว
1แถวคอลลัมที่เชี่อมลิ้งภายนอกเอาไว้
2แถวนี้จะเป็นการตั้งกระทู้คำถามต่างๆ
3แถวนี้ผมจะให้เป็นวิเจ็ตปฎิทิน   เวลา และแฟนเพจ
แถว1
แถว2
แถว3
เว็ปไซที่ชื่นชอบ
กระทู้
วิเจ็ต
โรงเรียน


ติดต่อ


                                   ส่วนท้าย
แสดงจำนวนการเข้าชม

แปลภาษา